Dưới đây là các hướng dẫn sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại TuongAds

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cập nhật tin tức: http://bit.ly/2ONnmJQ

Hướng dẫn cập nhật sản phẩm: http://bit.ly/2YbN1PB

Hướng dẫn quản lý ảnh/video: http://bit.ly/34OKo8C

Gửi yêu cầu

Yêu cầu quảng cáo: http://bit.ly/tuongads

Yêu cầu thiết kế website: https://forms.gle/WdbYPHau7Ytk4zDo7

Yêu cầu tạo địa điểm Google Maps: http://bit.ly/tuongads_taodiadiem

Yêu cầu báo giá Gmail công ty: https://forms.gle/WxpUYaELGSVVhhPo7

Thông tin liên hệ:

TuongAds – Quảng cáo trúng đích

Hotline: 098.672.1405

Email: lienhe@tuongads.com