Mẫu Contact Form 7 (CF7) cho website WordPress có sẵn CSS để sử dụng

Mẫu Contact Form 7

TuongAds sưu tầm một số mẫu giao diện CF7 để sử dụng, nếu anh chị em quan tâm thì cứ lấy tự nhiên nhé ^_^

#1. Pixpa

pixpa contact form design example

CSS

#2. Afobi

afobi contact form design

CSS

#3. Melonfree

Mẫu Contact Form 7

 

CSS

#4. White Frontier

transparent contact form design example

CSS

#5. Noearaujo

contact form design 1

Step 1: Download an icon for your button. To find the right icons of your choice, you may use Flaticon.com

Step 2: In the CSS code below, make sure to replace the background image URL where it says http://example.com/youricon.svg

Step 3: Save the CSS in the additional CSS file of your theme.

CSS

#6. Evoke

evoke contact form design example

CSS

Nguồn: https://wpforms.com/beautiful-contact-form-designs-you-can-steal/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *