Code thay đổi khoảng giá WooCommerce thành 1 giá sau khi lựa chọn biến thể

Code thay đổi khoảng giá WooCommerce thành 1 giá

Với WooCommerce, chúng ta có thể dễ dàng thêm sản phẩm có nhiều biến thể thay đổi giá như màu sắc, kích cỡ, dung tích hay trọng lượng, kiểu dáng,.. Tuy nhiên, giá sản phẩm có nhiều biến thể được trình bày trong WooCommerce lại không rõ ràng, hiển thị một khoảng giá.

Đây là cách xử lý vấn đề với sản phẩm hiển thị khoảng giá.

Nguồn: stackoverflow.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *