Tự động chuyển trạng thái đơn hàng trên WooCommerce

WooCommerce

Đơn hàng trên WooCommerce sẽ tự động chuyển vào các trạng thái mặc định như (tạm giữ, đang xử lý, chờ thanh toán,..), nếu muốn chuyển trạng thái đơn hàng về đang xử lý, hãy sử dụng code dưới đây.

Thêm đoạn code này vào function.php của theme/child theme đang kích hoạt.

// Cập nhật toàn bộ đơn hàng đang tạm giữ về trạng thái đang xử lý

Tương tự, thêm đoạn code này vào function.php của theme/child theme đang kích hoạt.

// đoạn code dưới đây sẽ cập nhật toàn bộ đơn hàng về trạng thái hoàn thành

// phù hợp với những ai không xử lý đơn hàng trên WooCommerce

Tham khảo: http://rcorreia.com/woocommerce/woocommerce-automatically-set-order-status-payment-received/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *